במשפט הישראלי מוסדר עיסוקו של הנוטריון בחוק הנוטריונים.

נוטריון הוא עורך דין שהוסמך על פי חוק לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים, הדורשים פעולות אלה מצד נוטריון בלבד, ועליו להיות אזרח ישראל, חבר לשכת עורכי הדין, אשר עסק בעריכת דין 10 שנים לפחות, לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, לא הושעה מלשכת עורכי הדין, ועבר השתלמות מיוחדת וקיבל רישיון להיות נוטריון מוועדה מיוחדת מטעם משרד המשפטים.

עורך דין נוטריון ישראלי כפוף לכללים אתיים הקבועים בחוק, שעיקרם שמירה על כבוד המקצוע, נאמנות ללקוחותיו, איסור פרסום, איסור שידול לקבלת עבודה, שמירת סודיות מקצועית, ניהול ארכיון לשמירת מסמכים, טיפול בהם ועיון בהם, ומגבלות נוספות.

עורך דין נוטריון
עורך דין נוטריון

אלו הם כמה שירותים נוטריונים שהמשרד מספק:

✔ אישור על מסמכים מסחריים שונים, מסמכי והסכמי מקרקעין (לרבות אישורים בנקאיים ומסמכי משכנתא), ייפוי כח וכדומה

✔ תרגום מסמכים בשפה האנגלית ומתן תצהיר נוטריוני (לרבות אישור תרגום דרכון, מסמכי חברה ועוד)

✔ אישורי אפוסטיל לחו"ל

✔ אימות הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין

✔ אישור עריכת צוואה ("צוואה בפני רשות")

✔ אימות חתימה על מסמך

✔ אישור שהחתום במסמך על שם זולתו היה מוסמך לכך

✔ אישור נכונות העתק של מסמך

✔ אישור נכונות תרגום של מסמך

✔ קבלה ואישור תצהיר והצהרה אחרת

✔ אישור שאדם פלוני חי (אישור חיים)

✔ אישור נכונותה של רשימת מצאי

✔ עריכת העדה של מסמך סחיר

✔ עריכת מסמך או עשייה בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר

✔ שימוש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר

המשרד מעניק את כל סוגי האישורים הנוטריוניים למגזר העסקי והפרטי בשפות עברית ואנגלית, לרבות אישורים לחו"ל ואפוסטיל.

המשרד מציע שירות מהיר יעיל ואדיב, תוך הקפדה על איכות, זמינות ומקצועיות.

ניתן גם לקבל שירותי נוטריון עד לבית הלקוח או כל מקום אחר בתיאום מראש.

אימות חתימה ואימות מסמך נוטריוני

חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כתעודה ציבורית לאישור זהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בישראל והן מחוץ לה.

המשרד מספק שירות של אימות חתימות ואימות עריכת הסכמים, אימות יפוי כח לרכישת דירה וייפוי כח ואימות מסמכי בנק בהליך קבלת משכנתא, יפוי כח נוטריוני כללי, יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר, וכדומה.

כמו כן, המשרד מספק אישורי אימות מסמכים נוטריוני בכל שפה ואישורי העתקים נוטריוניים של מסמכים בכל שפה, כאשר האישורים ניתנים עבור כל שפה כאמור בשפה העברית והאנגלית.

אימות חתימה מתבצע לרוב במשרד הנוטריון אך יכול גם להתבצע בבית הלקוח, במקום העבודה של הלקוח, בחוץ לארץ, ובכל מקום בו ניתן לאשר ולאמת מסמכים תוך שמירה על פרטיות הלקוח.

עלויות שירותים נוטריונים עבור אימות חתימה נוטריוני, אימות מסמך נוטריוני, אימות ייפוי כח נוטריוני, ייפוי כח נוטריוני וכדומה, הינן קבועות בהתאם ל תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 ומתעדכנות מידי שנה על ידי משרד המשפטים.

שירותי נוטריון
מגוון שירותי נוטריון

אישור אפוסטיל באמצעות עורך דין נוטריון

על מנת לאמת את המסמך הנוטריוני שנחתם בארץ, בעת הצורך ועשיית השימוש בו בחוץ לארץ, התפתח מוסד ה"אפוסטיל" וזאת על פי אמנה בינלאומית שנחתמה בהאג, אשר מדינת ישראל היא צד לה וגם רוב מדינות אירופה וארצות הברית וכן מדינות רבות באסיה, באפריקה ובאוקיאניה.

לפי תקנות לביצוע האמנה שנחקקו בישראל, יכול עובד ציבור ישראלי לאשר כי מסמך נוטריוני מסוים נחתם על ידי נוטריון ישראלי מוסמך. כל "תעודה שאינה על-פי האמנה" טעונה אישור קונסולרי של משרד החוץ, לשם הכרתה במדינת היעד.

אישור זה המכונה גם אישור "אפוסטיל" דרוש לשם אימות העובדה כי החתום על המסמך כנוטריון הוא אכן נוטריון המוסמך לחתום על המסמך המוצג בחוץ לארץ, והוא תקף בכל מדינה החתומה על האמנה.

אישור אפוסטיל ניתן על ידי בית משפט לבקשת נוטריון אשר ערך ואישר מסמך נוטריוני, ולבקשת כל אדם שמגיש את האישור הנוטריוני לקבלת אישור האפוסטיל, כאשר במהלך האישור נבדקת חתימת וחותמת הנוטריון על גבי האישור הנוטריוני והתאמה למאגר משרד המשפטים, ולאחר מן ניתנת תעודת אפוסטיל לשימוש בחו"ל המאשרת כי לנוטריון יש את הסמכות לאשר מסמכים נוטריוניים.

אישור אפוסטיל הוא למעשה תהליך אישור מסמכים ציבוריים בידי נוטריון, והתעריף לקבלתו הוא קבוע ונקבע על ידי משרד המשפטים.

המשרד מעניק שירותי אפוסטיל באמצעות מתן אישור נוטריון ולאחר מכן קבלת אישור אפוסטיל המהווה תעודה חתומה על ידי בית משפט כאמור, אשר יכולים למשל להיות: מסמכי חברה, תעודת זהות ודרכון, תעודת לידה ותעודת נישואין ותעודות נוספות ממשרד הפנים, תעודת השכלה ותעודת בגרות ותעודות אקדמיות, יפוי כח, תעודת יושר, תעודות שהונפקו על ידי צה"ל, תמצית רישום ממשרד האוכלוסין, תעודה המעידה על אזרחות או אי-אזרחות, תעודה בדבר שינוי שם, תעודת גירושין, תעודת פטירה, צווי ירושה וצווי קיום צוואה מרשם הירושה ומבתי משפט, פסקי דין והחלטות בתי משפט, ומסמכים שונים.

תרגום נוטריוני בכל השפות – שירותי נוטריון

המשרד עורך תרגום נוטריוני של מסמכים על ידי נוטריון מוסמך מכל השפות לשפה העברית והאנגלית, ומעניק אישור הצהרת מתורגמנים מקצועיים לכל אחת מהשפות.

להלן דוגמאות למסמכים, אישורים ותעודות, עבורם ניתן לקבל שירותי תרגום נוטריוני במשרד:

תמצית רישום משרד הפנים, תעודת לידה, תעודת פטירה, תעודת נישואין, הסכם ממון ותעודת גירושין, תעודות בגרות, תארים אקדמאים, תעודת מקצוע וגיליון ציונים, פסקי דין, צווי צוואה וירושה, תעודות רפואיות, יפוי כח, תעודת יושר, מסמכי חברה, הסכם רכישת או מכירת דירה והסכם שכירות, ועוד.

המשרד מספק שירותי תרגום מאושרים של מסמכים על ידי עורך דין ונוטריון מוסמך או אישור נוטריוני להצהרת מתורגמן בתוספת אישור אפוסטיל, בכל שפה בתל אביב ולכל מקום בארץ.

לקבלת שירותי תרגום נוטריוני אין צורך להגיע פיזית, וניתן לשלוח בדואר או באמצעות שליח מסמך מקורי, ולאחר ביצוע התרגום ישלח אישור התרגום החתום חזרה ללקוח או לכל יעד אחר בארץ או בחו"ל.

עריכת צוואה נוטריונית

חוק הירושה מגדיר ארבע דרכים לעריכת צוואות: צוואה בכתב-יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, וצוואה בעל-פה.

חוק הירושה נותן לצוואה שנערכה בפני רשות יתרון משפטי אשר לא קיים בשאר הצוואות- צוואה שנערכה בפני רשות או נוטריון הינה לכאורה, שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה אותה, והיא נעשית ביום ובמקום הנקובים בה.

צוואה בפני רשות נערכת על ידי המצווה באמירת דברי המצווה בעל פה בפני שופט, רשם בית המשפט, או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, או בהגשת דברי הצוואה בכתב על ידי המצווה עצמו לידי שופט או רשם של בית המשפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי. דברי הצוואה כפי שנרשמו מוקראים בפני המצווה והוא מצהיר שזו הצהרתו ואחד מהגורמים לעיל מאשרים על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר את האמור בה.

למעשה, דברי צוואה שאמר המצווה לנוטריון יכולים להיחשב כצוואה בפני רשות, וזוהי צוואה נוטריונית, במידה והמצווה התכוון כי נוטריון יכין את הצוואה בכתב ולא הספיק לחתום עליה בפועל, ואף אם היה פגם בחתימתו של המצווה או של העדים או בתאריך הצוואה או פגמים אחרים המפורטים בחוק, וניתן לעיתים לרפא פגמים אלו לפי הוראות חוק הירושה.

המשרד מציע שירותי עריכת צוואות ואישורם בידי עורך דין נוטריון, באמצעות פגישת ייעוץ במהלכה ינתן הסבר לגבי משמעות הצוואה והשלכותיה המשפטיות, וקבלת הנחיות מהלקוח בדבר פרטי הצוואה המבוקשת, הכנתה, ומתן אישור משפטי לצוואה באמצעות חתימה נוטריונית.