תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

כללי

אתר אינטרנט זה המצוי בכתובת www.benbasat-law.com  (להלן: "האתר") הוא בבעלות משרד משה בן בסט, עו"ד ונוטריון (להלן: "מפעיל האתר").

המידע והתכנים באתר ובאתרים אליהם מקשר האתר (להלן: "המידע") ניתנים  לשימוש כפי שהם ("as is"). המידע אינו מהווה יעוץ משפטי או אחר. לפני ביצוע כל פעולה משפטית או כזו שיש לה השלכות משפטיות חובה להיוועץ בעורך דין מומחה לתחום הרלבנטי. השימוש וההסתמכות על המידע ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש, ומפעיל האתר לא יישא בשום אחריות למידע.

אין להסתמך על המידע כאילו הוא עצה משפטית- מפעיל האתר לא יישא באחריות לכל תוצאה הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על המידע שהתפרסם באתר או אתרים שהאתר מקשר אליהם.

כל המאמרים והאזכורים באתר אינם מהווים תחליף לעיון בנוסח החוק והפסיקה בנוסחם הרשמי.

אין בקשר הנוצר באמצעות האתר או באמצעות דואר אלקטרוני כדי ליצור יחסי עורך-דין לקוח בין מפעיל האתר לבין מאן דהוא. בכל מקרה לא תחשב הודעת דואר אלקטרוני או חומר הנשלח באמצעותו כהחלפת דברים או מסמכים בין מפעילי האתר לבין מאן דהוא.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות מאמרים, ידיעות ו/או במידע טקסטואלי אחר מכל סוג באתר, בעיצובו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי וכל תוכן אחר הכלולים בו – הינן של מפעיל האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של מפעיל האתר בכתב ומראש.

השימוש באתר

האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים ובפרטים האחרים המתפרסמים באתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של מפעיל האתר בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה. בכלל זה נאסר לאגור מידע ותכנים שהתפרסמו באתר באמצעות תוכנות כלשהן או להפיץ מידע ותכנים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

שיפוי

הגולש באתר מתחייב לשפות את מפעיל האתר או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, עוגמת נפש, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינוי תנאי השימוש

מפעיל האתר רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת.

דין וסמכות שיפוט

השימוש באתר כפוף לדין הישראלי בלבד. כל מחלוקת שתתגלה  לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

מדיניות פרטיות

כללי

מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר www.benbasat-law.com   (להלן: "האתר) וסוקר, בין השאר, את האופן בו משתמשים במידע שנאסף מהמשתמשים באתר.
המידע שייאסף במסגרת האתר יכול ויישמר, והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
אינכם מחויבים על פי חוק למסור את המידע האישי המפורט להלן, ובעצם המשך גלישתכם באתר הנכם מביעים הסכמתכם למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיכם לפי מדיניות זו.

סוג המידע הנאסף באמצעות האתר

בעת שימוש באתר, ועל מנת שניתן יהיה להיענות לפניות באמצעות האתר, הנכם עשויים להתבקש למסור פרטי מידע אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, וכדומה.

כמו כן, cookies המופעלים באתר (כמפורט להלן) עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו המשתמש הגיע לאתר וכדומה.

מטרות האיסוף והשימוש במידע

יצירת קשר ומתן שירותים, פרסומים משפטיים, תכנים שיווקיים ופרסומיים של המשרד, אבטחת מידע, תפעול האתר ופיתוחו, שיפורו וניהולו, ועל פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת.

מסירת מידע לצד שלישי

המידע שנאסף עלול לעבור לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

ליועצים, קבלנים או לנותני שירותים, לצורך מתן השירותים הניתנים בקשר עם האתר או בקשר עם פנייתכם אלינו באמצעות האתר.

במקרה של מחלוקת משפטית בינכם לבנינו ו/או מטעמנו, ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור.

Cookies

האתר משתמש ב- cookiesאשר הינם קבצים המורדים למכשיר ממנו הנכם גולשים באתר (מחשב, טלפון חכם וכדומה), ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירכם, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies ולמחוק cookies.

שינויים במדיניות הפרטיות

הוראות מדיניות פרטיות זו ניתנן לשינוי מעת לעת. במקרה של שינוי כאמור, תוצג המדיניות המעודכנת באתר, ומומלץ לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף תוך חמישה-עשר (15) ימים מיום עדכון מדיניות הפרטיות. כל שאר השינויים, וכן שינויים מהותיים שהדין מחייב שייכנסו לתוקף באופן מיידי, ייכנסו לתוקף מיד עם עדכון המדיניות באתר, והמשך שימשוכם באתר לאחר עדכון מדיניות זו  תיראה כהסכמה לכך שהשינויים יחייבו אתכם.

יצירת קשר

במידה וישנן שאלות בקשר עם מדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו בדרכים הבאות:

טופס יצירת קשר כפי שמפורסם באתר, דואר אלקטרוני כפי שמפורסם באתר, טלפון ופקס' כפי שמפורסם באתר.
בכל פניה נא לציין שם מלא ופרטים ליצירת קשר.

השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, ומהווה הסכמה מלאה לכל האמור בהם.

שתף עמוד

קבלו הצעה משתלמת

הזינו את פרטיכם בשדות הבאים
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

דילוג לתוכן