"האם למעסיק מותרת החתמת עובדים על חוזה הכולל תניית אי תחרות או תקופת צינון בעבודה? חשוב לזכור: מדובר בהגבלה של חופש העיסוק. במקרה שמדובר בתניה גורפת או בלתי סבירה, ניתן לפסול אותה"

לכתבה המלאה באתר משפטי zap